Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır. gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:


Dava Vekilliği Hizmetleri
 • Ecrimisil davaları
 • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
 • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 • İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 • İstihkak davaları
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kira bedelinin tespiti davaları
 • Önalım (şüfa) davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 • Tahliye davaları
Danışmanlık Hizmetleri
 • Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
 • Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 • Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme
 • Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 • Tapu işlemleri
 • Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti