Dava Takibi

Davaya konu uyuşmazlığınızın çözüme ulaşabilmek amacıyla izlenecek yol haritasının ortaya konulması birinci önceliğimizdir. Bu bağlamda vakıanın ortaya konulması, delillerin tasnifi ile birlikte çözüm odaklı hukuki durumun ortaya konulması savunma için gerekli stratejinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.


Derk Avukatlık ve Danışmanlık bünyesindeki uzman kadromuzla somut olaylar özelinde yapılan hukuki değerlendirmeler ışığında menfaatlerinize uygun çözümler üretilmektedir. Dava yoluna gidilmesi halinde önceliğimiz; delillerin değerlendirilmesi, gerektiği takdirde idari başvuruların yapılması, kısacası etkin şekilde dava hazırlık aşamalarının tamamlanmasıdır. Hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından davaya ilişkin tüm takip işlemleri eksiksizce yerine getirilmekte ve menfaatleriniz uyarınca netice odaklı sonuçlandırılmaktadır.


Davanın sonuçlanmasıyla birlikte gerektiği takdirde temyiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mahkeme ilamının neticelerinin sonuç doğurması için yapılması gereken tüm tamamlayıcı işlemler yine Berk Avukatlık ve Danışmanlık bünyesince takip edilmektedir.


Berk Avukatlık ve Danışmanlık bünyesindeki uzman kadroyla uyuşmazlıklarınız özelinde sonuca yönelik her ihtimali değerlendirmek, en etkin çözümü üretmek için sizlerin yanında ve hizmetinizdedir.