Makalelerimiz

Türkiye'de Şirket Kuruluşları

Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerin Kuruluşları;Anonim şirket, 6102 Sayılı Kanun’un 329. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; “ Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Anonim şirkette ortakların sorumlulukları, koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarına kadar bütün mal varlıkları ile sorumludurlar. Taahhüt edilen bütün sermaye miktarını ...

Fikri Haklar Kapsamında Eser

FİKRİ HAKLAR KAPSAMINDA ESER, ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE BAĞLANTILI HAKLARİnsanın yaratıcı çabasının ürünü olarak, ortaya çıkan eserlerin korunması, zaman içinde giderek gelişen bir sistem ortaya çıkarmıştır. Bu sistem, özellikle sanayi devriminden sonra, basım tekniklerinin gelişimi ile önem kazanmaya başlamıştır. Fikrî hak kavramı, ondokuzuncu yüzyıldan itibaren giderek gelişen ve karmaşık hale gelen bir ...

Pozitif Ayrımcılık

Günümüzde vazgeçilmez bir kavram olan insan hak ve özgürlüklerini,  eşitlik kavramından ayrı düşünmeye olanak yoktur[1]. Pozitif hukukun hedefi yaşam ilkelerinde adalete uygun bir düzen kurmaktır. Bunun için de her şeyden önce benzer olaylara özdeş çözüm öngörülmüş olmalıdır. Bu eşitlik ilkesiyle ilgili bir durumdur[2]. Herkesin kendi kişiliğini geliştirebilmesi için eşitliklerden eşit ölçüde ...

Boşanma Nedenleri ve Şartları

Günümüzde birçok evlilik çeşitli nedenlerle bitmekte ve özellikle son dönemlerde boşanma kararlarının arttığı gözlenmektedir. Bu sebeple bir takım haklarımızın kaybını engellememek için bazı önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak farklı şartların aranması açısından sınıflandırmak mümkündür. Eğer aşağıda açıklanan özel boşanma sebepleri varsa genel boşanma sebeplerine gitmek ...

« »